Start Me Up: het nieuwe netwerk van kersverse nederlanders

Ze zijn nu nog vluchtelingen, maar worden binnenkort nieuwe burgers van Nederland. Unieke personen met skills en kwaliteiten, die vaak zo snel mogelijk willen beginnen met meedraaien in onze maatschappij. Die kans zouden vluchtelingen moeten krijgen, zodat ze zich nuttig kunnen maken, beter kunnen integreren en omdat onze economie ervan profiteert. Maar vluchtelingen mogen gedurende lange tijd officieel niet werken, zelfs vrijwilligerswerk doen wordt ze bijna onmogelijk gemaakt.

Daarom gaan we de komende tijd dagelijks ambitieuze vluchtelingen een gezicht geven en ze voorstellen aan Nederland. Dit doen we samen met Refuge Start Force, een online platform dat vluchtelingen sneller wil laten integreren in de Nederlandse samenleving door professionele netwerken tussen Nederlanders en vluchtelingen op te zetten.

Samen moedigen we Nederlandse professionals, start-ups, bedrijven en organisaties aan om deze vluchtelingen uit te nodigen. Voor een simpel kopje koffie, een rondleiding of het delen van kennis. En zo samen te kijken naar mogelijkheden voor (vrijwilligers)werk en ondernemerschap voor deze kersverse Nederlanders.

http://whocares.me/start-me-up