Wilt u een vluchteling in dienst nemen? Dan zijn er mogelijk regelingen waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld premiekorting of gemeentelijke regelingen.

Bekijk hieronder de mogelijkheden.

 

Fiscale regelingen

Premiekorting (mobiliteitsbonus)

Werkgevers die een vluchteling met een bijstandsuitkering aannemen, kunnen in aanmerking komen voor korting op de premies voor de werknemersverzekeringen. Dit wordt een mobiliteitsbonus genoemd. Voorwaarde is wel dat de vluchteling in kwestie:

 1. ouder is dan 56 jaar;
 2. of een arbeidsbeperking heeft en daardoor niet het wettelijk minimumloon kan verdienen.Meer informatie over de mobiliteitsbonus.Regelhulp bij premiekortingen
  Heeft u een vluchteling in dienst en wilt u weten of u recht hebt op een premiekorting? Gebruik dan de Regelhulp Premiekortingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee weet u direct of u in aanmerking komt voor premiekorting.Gemeentelijke regelingenGemeenten helpen mensen met een bijstandsuitkering met het vinden van werk. Onder andere door middel van regelingen voor werkgevers. Bij het aannemen van een vluchteling kunt u ook vaak van deze regelingen gebruik maken. Van welke regelingen u precies gebruik kunt maken, bepaalt de gemeente.
  Werk met behoud van uitkering

  Gemeenten kunnen werkgevers de mogelijkheid bieden om voor een korte periode een vluchteling op proef in dienst te nemen. Tijdens deze proefplaatsing of werkstage betaalt u geen loon en behoudt de vluchteling zijn uitkering. Heeft een vluchteling een hele kleine kans om betaald werk te vinden? Dan kan de gemeente toestemming geven om deze vluchteling voor langere tijd onbetaald werkervaring op te laten doen. Dat kan op een participatieplaats. Een participatieplaats duurt in eerste instantie 1 jaar en wordt eventueel met 1 jaar verlengd.

  Tegemoetkoming in de vorm van subsidies, premies en vergoedingen

  Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om iemand uit de bijstand in dienst te nemen, zetten gemeenten verschillende soorten premies, subsidies en vergoedingen in. Elke gemeente is vrij om te kiezen of en welke tegemoetkomingen zij inzetten. Het werkgeversservicepunt in uw regio kan u informeren over de regelingen die voor u van toepassing zijn.

  Stimuleringspremies

  Gemeenten kunnen werkgevers die vluchtelingen in dienst nemen een stimuleringspremie betalen. De gemeente Zwolle doet dit bijvoorbeeld in de vorm van een indienstnemingssubsidie. Het is een tijdelijke compensatie voor het feit dat de werkgever een kwetsbare vluchteling al het wettelijk minimumloon moet betalen terwijl diegene nog niet volledig kan inzetten.

  Tijdelijke loonkostensubsidie

  Gemeenten kunnen werkgevers die een vluchteling in dienst nemen ook via een tijdelijke loonkostensubsidie compenseren voor de eventuele extra begeleiding en/of lagere arbeidsproductiviteit. De gemeente Amsterdam doet dat bijvoorbeeld voor werkgevers die werknemers met een bijstandsuitkering aannemen die nog enige scholing of extra begeleiding nodig hebben. Elke gemeente is vrij om te bepalen of er gewerkt wordt met een tijdelijke loonkostensubsidie.

  Tegemoetkoming in extra kosten

  Werkgevers kunnen bij sommige gemeenten een tegemoetkoming of vergoeding krijgen voor extra kosten die komen kijken bij het in dienst nemen of houden van en vluchteling. Het gaat daarbij niet om loonkosten maar om kosten voor bijvoorbeeld begeleiding, scholing of aanpassing van de werkplek. Vaak geldt hierbij de voorwaarde dat er geen andere vergoeding mogelijk is. Informeer naar de mogelijkheden bij het Werkgeversservicepunt in de woonplaats van de vluchteling.

  Vergoedingen en voorzieningen voor werknemers met een arbeidsbeperking

  Gemeenten hebben specifieke regelingen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking door ziekte of handicap. Deze regelingen gelden vanzelfsprekend ook als werkgevers een vluchteling met een arbeidshandicap of ziekte aannemen.

  Regeling loonkostensubsidie Participatiewet

  De Participatiewet (2015) heeft als doel dat zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten een normale baan krijgen. Voor vluchtelingen die vanwege een arbeidsbeperking zelfstandig niet het volledige minimumloon kunnen verdienen, kunt u loonkostensubsidie krijgen via de gemeente. Deze vorm van loonkostensubsidie is structureel mogelijk.

  No-riskpolis

  Werkgevers die een vluchteling die valt onder de banenafspraak willen aannemen, kunnen gebruik maken van de no-riskpolis. Dit houdt in dat u voor de vluchteling een Ziektewetuitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt.

  Jobcoach

  Een jobcoach biedt een vluchteling met een arbeidsbeperking extra ondersteuning op de werkplek. Voor vluchtelingen die vallen onder de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor de jobcoach. Vraag bij het werkgeversservicepunt naar de mogelijkheden.

  Vergoedingen

  Een gemeente kan voor vluchtelingen met een arbeidsbeperking vergoedingen vertrekken voor:
  – aanpassing van het bedrijfspand, de werkplek of de productie- of werkmethodes;
  – extra hulp op de werkplek (bijv. van een doventolk);
  – vervoersvoorziening.

  Werkgeversservicepunt

  De gemeentelijke regelingen voor het aannemen van vluchtelingen verschillen per gemeente. Raadpleeg daarom het WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Het Werkgeversservicepunt kan u vertellen van welke regelingen u gebruik kunt maken. De servicepunten zitten op 35 plaatsen in het land.
  Subsidieregelingen

  Subsidie praktijkleren

  Als een vluchteling binnen uw bedrijf leren en werken combineert, kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van de vluchteling. Dit geldt voor zowel vluchtelingen die deelnemen aan het (voorbereidend) beroepsonderwijs als voor promovendi aan de universiteit. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen voor de diverse opleidingsniveaus en is maximaal 2.700 euro per werkleerplaats.
  Bronnen en meer informatie:

  http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/werken/ondersteuning/regelingen.aspx

   http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u895/vluchtelingen_in_dienst_nemen_23112015.pdf