Bijeenkomst: ‘Extra inzet op vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’

Afgelopen maandag vond in Den Haag de bijeenkomst Extra inzet op vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang plaats.

Tijdens de bijeenkomst heeft de middag geleid tot een inspirerende uitwisseling van tips en ideeën. Zo hebben we samen een eerste aanzet gegeven tot het formuleren van antwoorden en oplossingen rondom vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang. 

 

Om verdere samenwerking te vergemakkelijken, hebben we een deelnemerslijst samengesteld. Deze kunt u raadplegen via www.bijeenkomst20juni.nl, door in te loggen met het wachtwoord: 20juni.

Op deze website kunt u bovendien de speech van Minister Asscher teruglezen. Daarnaast vindt u er twee verslagen van de bijeenkomst, waarin onder andere alle praktische tips uit de rondetafelgesprekken zijn opgenomen. Voor nog meer tips kunt u tot slot de Handreiking Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang downloaden.