VluchtelingenWerk Nederland heeft samen met bureau Raad en Respons een handreiking geschreven voor werkgevers die een vluchteling in dienst willen nemen. Waar moet of kunt u rekening mee houden? En welke (subsidie)regelingen komen u te hulp?

Steeds meer werkgevers willen een vluchteling aan het werk helpen. Dat kan, maar wel onder een aantal voorwaarden.

De handreiking beantwoordt twee vragen:

  1. Mogen vluchtelingen werken en zo ja, welke vluchtelingen zijn dat dan?
  2. Welke (subsidie)regelingen maken het aantrekkelijk om een vluchteling in dienst te nemen?

Mogen vluchtelingen werken?

Een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen mag, net als iedere Nederlander, gewoon werken. Zij worden statushouders genoemd. In de handreiking staat waar u op moet letten.

Welke regelingen komen u te hulp?

Om het aantrekkelijker en eenvoudiger te maken om vluchtelingen in dienst te nemen zijn er een aantal (subsidie)regelingen. De meeste statushouders starten met een bijstandsuitkering. De regelingen rond bijstand die voor iedere Nederlander gelden, gelden óók voor vluchtelingen.

Als u een statushouder in dienst neemt, kunt u aanspraak maken op (een of meerdere van) vijf regelingen:

  • gemeentelijke regelingen
  • fiscale regelingen (mobiliteitsbonussen)
  • subsidie praktijkleren
  • jobcoaches van VluchtelingenWerk
  • job support van de Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF)

Wat deze regelingen inhouden en hoe ze verder zijn uitgewerkt, leest u in de handreiking. Ook vindt u verwijzingen naar meer informatiepunten of -bronnen.
Lees hier de volledige handreiking.

http://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u895/vluchtelingen_in_dienst_nemen_23112015.pdf