Wachten, wachten, wachten, dat is nog steeds een belangrijke belemmering bij de integratie van vluchtelingen. Tijdens de inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen hebben meer dan 100 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties ervaringen uitgewisseld en oplossingsrichtingen aangedragen.

Inspiratiesessie Vluchtelingen aan het werk: kansrijke oplossingen werd georganiseerd door de SER in samenwerking met het ministerie van SZW.

De SER heeft inmiddels een kort verslag met enkele foto’s geplaatst op de website. Tevens vindt u hier de presentaties van SER-voorzitter Mariëtte Hamer.